Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Formularz
  Zgodnie z ww. ustawą młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:
  1) jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo
  2) posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy.
  Do tego okresu nie wlicza się przerwy w działalności naukowej związanej z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem
  rodzicielskim lub urlopem wychowawczym stypendysty, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.  Deklaruję złożenie:
  (obowiązkowe dla zadań "Kwerendy" i "Badania wstępne", dla pozostałych dobrowolne)  Do podpisanego wniosku przesyłanego na adres e-mail mikrogranty.idub@uw.edu.pl proszę dołączyć wszystkie niezbędne załączniki wskazane w zasadach naboru.


  Przejdź do zasad